You are currently viewing Myö yhessä runo

Myö yhessä runo

Runo Myö yhessä kuvaa Minun Tarina® yksinäisyys valmennukseen osallistuneiden kokemusta yksinäisyyden vaihtumisesta myö yhessä näkökulmaan. Runo julkaistaan tekijän luvalla.

Myö yhessä ryhmässä huastellaan 

 mualimoo parannetaan ja muistellaan.

Alussa vähän kaenosti kateltiin,

arvoesko tuohon asiaa yhtyä itekkii.

Vuan ku on suatu kahvit tippumaa 

ja herkut kasseista pöyvälle oottamaa 

alakaa liikettä syntyä kahvi hakkuu 

ja piästää  herkkuje  makkuu .

Kahvi mukavasti lämmittää 

ja kielenkantoja vetristää!

Jo alakaa jutut sujua,

vaikka välillä pittää puhelimia vilikasta .

Tietoo sieltä haetaa monen moesta, 

löötyskö tilaisuuksia ja juttuja

mistä ehtiä uusia tuttuja!

Onpa sitä paljon kertynnä viisaatta tähännii sakkii 

sillä rakentaa vaekka mitä,

jos se pantas yhtee työkalupakkii!

On kokemusta ja näkemystä

asiaa  ku asiaa,

vastaannii suap väettee,  sehän tuop vauhtia masiinaa!

Tällä iällä tarvii jottai sytykettä, aevoelle uutta virikettä!

Tutummaks tullaa, ku usseemmi tavataa 

suatetaanpa vähän sielun syövereitäkkii avata!

Itestäs jos jottae porukalle annat,

sama verra kevenöö taakkas jota mukanas kannat.

Tulloo aatoksiis kirkkaampia sävyjä, ku  huomoot 

muihenni samantapasija asijoeta elämässää pohtiva!

Tämmösiä mietteetä noos mielee  sanoesta  Myö yhessä!

Yksinäisyyteen Minun Tarina® valmennus on voimavaroihin ja tulevaisuuteen keskittyvä konsepti. Minun Tarina® valmennukseen osallistuneet pääsevät mukaan Minun Tarina® verkostoon, joka kokoontuu joka toinen viikko yhteisten puheenaiheiden ja tekemisen äärelle. Minun Tarina® valmennuksen yksinäisyyteen on kehittänyt psykoterapeutti Marjo Hirvonen.

Vastaa