• Työyhteisösovittelu Pikanäkymä
    • Työyhteisösovittelu Pikanäkymä
    • Työyhteisösovittelu

    • Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu ei tarkoita pelkästään ratkaisujen esille nostamista sovittelusopimuksessa. Ratkaisukeskeiselle työyhteisösovittelulle on ominaista, ettei etsitä syyllisiä, orientaatio on tulevaisuudessa, sekä huomio kiinnitetään myönteiseen toimintaan. Sovittelu ei ole terapiaa tai hoitoa, mutta osallistujille tämä voi olla hyvin terapeuttinen kokemus. Tähän päästään ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttämällä ja pyrkien dialogisuuden edistämiseen. Työyhteistösovittelun prosessi Aloitus vaiheessa organisaation edustaja tai konfliktin osapuolet ottavat asian puheeksi, joka heikentää…
    • Lue lisää