Työyhteisösovittelu

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu ei tarkoita pelkästään ratkaisujen
esille nostamista sovittelusopimuksessa. Ratkaisukeskeiselle
työyhteisösovittelulle on ominaista, ettei etsitä syyllisiä, orientaatio
on tulevaisuudessa, sekä huomio kiinnitetään myönteiseen toimintaan.
Sovittelu ei ole terapiaa tai hoitoa, mutta osallistujille tämä voi olla
hyvin terapeuttinen kokemus. Tähän päästään ratkaisukeskeisiä
menetelmiä käyttämällä ja pyrkien dialogisuuden edistämiseen.

Työyhteistösovittelun prosessi

Aloitus vaiheessa organisaation edustaja tai konfliktin osapuolet ottavat asian puheeksi, joka heikentää työyhteisön toimivuutta.

Toisena sovittelija tapaa konfliktin osapuolet yksitellen, jolloin saadaan käsitys, kuinka asioiden toivottaisiin jatkossa olevan. Yksilö tapaamisessa kannustetaan aktiivisuuteen, myönteiseen ajatteluun ja ratkaisukeskeisyyteen.

Kolmannessa vaiheessa sopija osapuolet ovat saman pöydän ääressä keskustelemassa kokemuksistaan. Tämä toimii oppimiskokemuksena toisen näkökulmasta ja tunteista. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa käytetään myös narratiivista lähestymistapaa.

Neljännessä vaiheessa osapuolet tekevät yhteisen kirjallisen sopimuksen, kuinka jatkossa toimitaan. Halutessaan sopija osapuolet voivat kertoa sopimuksen sisällöstä työyhteisössä, mutta tämä ei ole välttämätöntä.
Tässä vaiheessa sovitaan myös seuranta tapaamisesta, kuinka yhteistyö on sujunut.

Ota ensimmäinen askel kohti sovintoa ja pyydä tarjous yhteisöllesi yhteydenottolomakkeella!