Työyhteisösovittelu

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu ei tarkoita pelkästään ratkaisujen
esille nostamista sovittelusopimuksessa. Ratkaisukeskeiselle
työyhteisösovittelulle on ominaista, ettei etsitä syyllisiä, orientaatio
on tulevaisuudessa, sekä huomio kiinnitetään myönteiseen toimintaan.
Sovittelu ei ole terapiaa tai hoitoa, mutta osallistujille tämä voi olla
hyvin terapeuttinen kokemus. Tähän päästään ratkaisukeskeisiä
menetelmiä käyttämällä ja pyrkien dialogisuuden edistämiseen.

Työyhteistösovittelun prosessi

Aloitus vaiheessa organisaation edustaja tai konfliktin osapuolet ottavat asian puheeksi, joka heikentää työyhteisön toimivuutta.

Toisena sovittelija tapaa konfliktin osapuolet yksitellen, jolloin saadaan käsitys, kuinka asioiden toivottaisiin jatkossa olevan. Yksilö tapaamisessa kannustetaan aktiivisuuteen, myönteiseen ajatteluun ja ratkaisukeskeisyyteen.

Kolmannessa vaiheessa sopija osapuolet ovat saman pöydän ääressä keskustelemassa kokemuksistaan. Tämä toimii oppimiskokemuksena toisen näkökulmasta ja tunteista. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa käytetään myös narratiivista lähestymistapaa.

Neljännessä vaiheessa osapuolet tekevät yhteisen kirjallisen sopimuksen, kuinka jatkossa toimitaan. Halutessaan sopija osapuolet voivat kertoa sopimuksen sisällöstä työyhteisössä, mutta tämä ei ole välttämätöntä.
Tässä vaiheessa sovitaan myös seuranta tapaamisesta, kuinka yhteistyö on sujunut.

Ota ensimmäinen askel kohti sovintoa ja pyydä tarjous alla olevalla yhteydenottolomakkeella!

Marjo Hirvonen

Sovittelutalo

Työyhteisösovittelua teen yhdessä Sovittelutalon kanssa.

”Sovittelutalon tarina alkoi tammikuussa 2021, keskellä koronapandemian kaaosta. Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämässä Työyhteisösovittelijan  koulutusohjelmassa  viisi innokasta opiskeija saatettiin yhteen ryhmätyöskentelyn merkeissä. Siitä alkoi yhteinen taival, joka syksyllä 2021 huipentui Sovittelutalon perustamiseen.

Sovittelutalo on yhteinen alustamme, josta käsin tarjoamme työyhteisösovittelua, työnohjausta, coachausta ja psykoterapiaa omien yritystemme kautta. Koulutustaustamme ja kokemuksemme työelämästä ovat hyvin erilaisia, minkä takia pystymmekin tarjoamaan palveluitamme alalle kuin alalle, joko yksilöllisesti tai pareina.”